Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla  PAPATYA MOBİLYA SAN.VE TİCARET LTD.ŞTİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu olarak Şirketimizin KVKK m.10 kapsamında yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü gereği aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve internet sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin bilgilerine sunarız. Şirketimiz, işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişilere İlişkin Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) yürürlükteki yasal düzenlemeler kapsamında yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman düzenleme hakkını saklı tutar.

VERİ SORUMLUSU

PAPATYA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Mersis No: 0721037108100011
İnternet Adresi: www.papatya.com.tr
Telefon Numarası: 0212 698 90 50
E-Mail Adresi: [email protected]
Adres:Halkalı Cad.No: 247 Sefaköy - İstanbul

ŞİRKETİN KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMASINDA DAYANDIĞI YASAL DÜZENLEMELER

Müşterilerimize ait Kişisel Veriler’in kullanılması konusunda kanunlarda yer alan çeşitli yasal düzenlemeler mevcuttur. Bunların en başında KVKK ile Kişisel Veriler’in korunmasının ana esasları düzenlenmiştir. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği yükümlülüklerimizi ifa etmek amaçlı ilgili verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 1. İş sürekliliğini sağlamak,
 2. İş stratejilerini planlamak ve yürütmek,
 3. Sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapmak,
 4. Elektronik kanallar üzerinden tanıtım ve iletişim yapmak,
 5. Basınla ilişkileri yürütmek,
 6. Kamuoyunu bilgilendirmek,
 7. İş ilişkilerini yürütmek,
 8. Etkinlik görsellerini paylaşmak,
 9. Satış ve pazarlama işlemlerini yürütmek,
 10. Bilgi, destek ve şikayet taleplerini takip etmek,
 11. İnternet servislerini işletmek,
 12. Hizmetlerin satışını gerçekleştirmek,
 13. Bayi işlemlerini yürütmek,
 14. Hizmet/ürün tanıtımları yapmak,
 15. Hizmetlerin yönetilmesini sağlamak,
 16. Dijital varlıkları yönetmek,

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak açık olması durumunda; bayilerimize, ana bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurtiçi iş ortaklarına ve bunların bayilerine, tedarikçilerine, iş birliği yaptığımız firmalara, yetkili kamu kurum ve finans kuruluşlarına, özel kişilere, yargı organlarına, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, bulut servis hizmeti aldığımız, teknoloji şirketlerine, sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temasınızın olduğu; internet sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi, telefon, e-posta, sosyal medya, bayi ve/veya yetkili servis kanalıyla aşağıda belirtilen hukuki sebepler nedeniyle toplanmakta ve işlenmektedir; Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve hizmetlerin sağlanması ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmek, alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmek beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel bir pazarlama hizmeti sağlayarak “ en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlamak, otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılması amaçları ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak, Talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, Açık rıza vermeniz halinde ise kampanya, , müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi ve katılımcıların belirlenmesi, iletişim kanallarının yönetimi, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, pazar araştırması ve anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi, referans ile hediyeler sağlanması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda sizin iletişim kurulmasını tercih ettiğiniz paylaştığınız iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi amaçları ile ilgili açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bu haklar, KVKK madde 28’de belirtilen istisnalarla sınırlandırılmıştır.

Kişisel Veriler Şirketimiz bünyesinde, ilgili yasal saklama süreleri müddetince veya bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika'da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan veya yasal saklama süresi sona eren Kişisel Veriler ise, Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun olarak imha edilmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.